BankID - integrasjon


BANKID

BankID

Vi har integrert BankID i våre systemer som gjør det lettere å verifisere alderen til solkunder.

Elektronisk verifisering av kundene oppfyller kravene for ubetjente betalingsløsninger på solstudioer.


Tilbake