Vilkår og betingelser

Siste endret: 28.05.2018

Takk for at du besøker vår hjemmeside.

Vennligst les nøye igjennom våre vilkår og betingelser i dette dokumentet før du benytter deg av siden https://www.abgps.no/solkunde og betalingssystemet til ABG Payment Systems AS.

Bruk av dette nettstedet innebærer at du godtar vilkårene som angis her.

Gjennom hele nettstedet refererer begrepene "vi", "oss", "vår", "ABG Payment Systems AS", "ABGPS" til AB GRUPPEN og dets tilknyttede søsterselskaper.

AB Gruppen Payment Systems AS blir i dette dokumentet forkortet til ABGPS.

Personvern

All personlig informasjon eller materiale som sendes til ABGPS' nettsteder er underlagt AB GRUPPEN's policy om personvern.

1. Nøyaktighet, fullstendighet og aktualitet av informasjon

Vi er ikke ansvarlige dersom den informasjonen vi gjør tilgjengelig på dette nettstedet ikke er korrekt eller komplett. Din tillit til materialet på dette nettstedet er din personlige. Du samtykker i at det er ditt ansvar å overvåke eventuelle endringer i materialet og informasjonen som finnes på dette nettstedet.

2. Cookie policy

2.1 Cookies

ABGPS bruker cookies for å gjøre det lettere for deg å bruke nettstedet vårt. Ved å bruke nettstedet samtykker du til den bruk av cookies som er beskrevet nedenfor.

2.2 Hva er cookies?

Cookies er små tekstfiler som blir lagret på din datamaskin/smarttelefon/tablet PC den første gangen du besøker nettstedet vårt, slik at datamaskinen/smarttelefonen/tablet PC-en skal kunne gjenkjennes neste gang du besøker nettstedet.

2.3 Det finnes to typer cookies:

Sessioncookies som slettes så snart du forlater nettstedet.

Permanente cookies lagres på din datamaskin/smarttelefon/tablet PC for en bestemt tidsperiode og kan for eksempel brukes til å gjenkjenne deg neste gang du besøker nettstedet.

Cookies utgjør ingen trussel mot din datamaskin/smarttelefon/tablet PC (slik som et virus etc) og cookies vil ikke ha tilgang til filene på din datamaskin.

2.4 Bruk av cookies på abgps.no

abgps.no bruker vi cookies for å forbedre tilgangen til innhold og for å gjøre det lettere for deg å bruke nettstedet. Kun ABGPS og vår tekniske partner Cloudflare har tilgang til informasjonen. Cookies vil ikke brukes til å innhente informasjon. ABGPS bruker ikke informasjonskapsler til å generere statistikk, og vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

ABGPS installerer noen cookies på egenhånd, men vi bruker også cookies fra følgende leverandører:

Cloudflare (optimaliserer brukeropplevelsen)

Google Analytics (lagrer informasjon når du blar gjennom nettstedet vårt

PHPSESSID (oppretter en sikker og kryptert SSH kobling med tilhørende SSH-sertifikat mellom din bruker og vår database.

2.5 Hvordan unngå cookies

Dersom du ønsker å unngå cookies fra ABGPS, vil de fleste nettlesere tillate deg å blokkere spesifikke eller samtlige cookies. Dette kan imidlertid hindre deg i å bruke deler av en nettside.

Instruksjoner om hvordan du håndterer dine cookies fra de mest vanlige nettleserne

Chrome

Safari OS X

Safari iOS

Internet Explorer

Firefox

Android

Blackberry

Windows Phone

3. Overføring

All ikke-personlig kommunikasjon eller materiale du overfører til nettstedet ved elektronisk mail eller på annen måte, inkludert alle data, spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende er og vil bli behandlet som ikke konfidensiell og ikke personlig. Alt du overfører eller sender til ABGPS blir ABGPS' eiendom og kan brukes til ethvert formål, inkludert men ikke begrenset til, reproduksjon, avsløring, overføring, publisering, kringkasting og oppslag.

Videre kan ABGPS fritt bruke (inkludert men ikke begrenset til utvikling, produksjon, reklame og markedsføring av produkter) ideer, artwork, oppfinnelser, utvikling, forslag eller konsepter fra all kommunikasjon du sender til dette nettstedet. Enhver slik bruk er uten kompensasjon til parten som sender inn informasjonen. Ved å sende informasjon garanterer du at det er du som eier materialet / innholdet, at det ikke er ærekrenkende og at ABGPS' bruk ikke bryter tredjeparts rettigheter. AB GRUPPENkonsernet er ikke forpliktet til å bruke informasjonen som er gitt.

4. Intellektuell eiendomsrettigheter

® AB Gruppen Payment Systems

® ABG Payment Systems

® ABG Payment Systems - Easysun

® ABG Payment Systems - Selfpay

® ABG Payment Systems - Faktura

® ABG Payment Systems - Regnskap

Alle rettigheter reservert. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter i all tekst, bilder og annet materiale på dette nettstedet tilhører AB GRUPPEN eller er brukt med tillatelse av den aktuelle eieren.

Du har lov til å surfe på nettstedet, gjengi utdrag i form av utskrift, nedlasting til en harddisk eller distribuere til andre individer. Dette kan kun gjøres dersom du ikke endrer copyright eller andre eiendomsrettigheter, og at ovennevnte varemerker vises på slike reproduksjoner. Ingen gjengivelse av noen del av denne nettsiden kan selges eller distribueres for kommersielle formål, og skal heller ikke endres eller innarbeides i andre arbeider, publisering eller nettside.

Varemerker, logoer, figurer og varemerker for tjenester som vises på dette nettstedet tilhører ABGPS. Ingenting på dette nettstedet bør tolkes som en lisens eller rett til å bruke varemerket som vises på dette nettstedet. Din bruk / misbruk av varemerkene på denne nettsiden, eller på noe annet innhold på dette nettstedet, unntatt som fastsatt i disse vilkårene, er strengt forbudt. Du er også oppmerksom på at ABGPS vil håndheve sine immaterielle rettigheter til det fulle omfanget av loven herunder straffeforfølgning for alvorlige lovbrudd.

5. Link til andre nettsteder

Linker på AB GRUPPEN-konsernets nettsteder kan ta deg utenfor AB GRUPPEN-nettverket, og ABGPS tar ikke ansvar for innholdet, nøyaktigheten eller funksjon til disse andre nettstedene. Linkene er i god tro og AB GRUPPEN kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle senere endring i andre nettsteder som vi gir en link. Inkludering av lenker til andre nettsteder, innebærer ikke godkjenning av AB GRUPPEN. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med og leser nøye gjennom juridiske merknader om personvern for alle andre nettsteder du besøker.

Garantier og ansvarsfraskrivelse

Din bruk av denne nettsiden er på eget ansvar.

6. Garantier

Dette nettstedet er levert til deg på en "som er" og "som tilgjengelig" basis, følgelig gir ikke ABGPS noen garantier av noe slag, verken uttrykte, implisitte, lovfestede eller på annen måte (inkludert underforståtte garantier for salg og egnethet til et bestemt formål).

Inkludert garantier eller representasjoner om at materialet på dette nettstedet vil være komplett, nøyaktig, pålitelig, aktuell, ikke-krenkende til tredjeparter, at tilgang til denne nettsiden vil være uavbrutt eller uten feil, at dette nettstedet vil være sikkert, at noen råd eller uttalelse innhentet fra ABGPS gjennom denne nettsiden er nøyaktig eller til å stole på og eventuelle fremstillinger eller garantier til dette er uttrykkelig fraskrevet.

Vær oppmerksom på at noen jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse av underforståtte garantier, så noen av disse begrensningene kanskje ikke gjelder for deg. Vennligst sjekk dine lokale lover.

Vi forbeholder oss retten til å begrense eller avslutte din tilgang til dette nettstedet eller funksjon av dette nettstedet eller noen funksjon eller deler derav når som helst.

7. Ansvar

ABGPS eller noen annen part som deltar i å skape, produsere eller levere dette nettstedet på våre vegne har ikke noe ansvar for direkte, uforutsette, følgeskader, indirekte eller straffende skader, kostnader, tap eller ansvar uansett, som følge av din tilgang til, bruk, manglende evne til bruk, endring i innholdet på dette nettstedet eller som følge av annet nettsted du fikk tilgang til gjennom en link fra dette nettstedet eller fra handlingene vi tar eller ikke tar som et resultat av elektronisk post du sender oss.

ABGPS eller noen annen part involvert i å skape, produsere eller levere denne nettsiden skal ikke ha ansvar for å vedlikeholde materiell og tjenester som gjøres tilgjengelig på dette nettstedet eller til å levere alle rettelser, oppdateringer, eller utgivelser i forbindelse med dette. Materiale på dette nettstedet kan endres uten varsel.

Videre har ABGPS ikke noen forpliktelse eller noe ansvar overhodet for eventuelle tap forårsaket av virus som kan infisere ditt datautstyr eller annen eiendom på grunn av din bruk av, tilgang til eller nedlasting av materiale fra dette nettstedet. Hvis du velger å laste ned materiale fra dette nettstedet, gjør du det på egen risiko.

8. Forbudt virksomhet

Det er forbudt å gjøre en handling som ABGPS kan anse som upassende, og / eller anses å være en ulovlig handling eller er forbudt etter lover som gjelder for dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til:

Enhver handling som ville utgjøre et brudd på enten personvern (inkludert overføring av privat informasjon uten den berørte enkeltes samtykke) eller noen andre av de juridiske rettighetene til individer;

Ved å bruke dette nettstedet til å sverte eller krenke ABGPS, dets ansatte eller andre personer eller opptrer på en slik måte som bringer i vanry til ABGPS-navnet;

Opplasting av filer som inneholder virus som kan forårsake skade på eiendom i AB GRUPPEN-konsernet eller eiendommen til andre individer.

Du og ABGPS blir enige om at enhver kontrovers eller krav som oppstår fra eller som gjelder for bruk av dette nettstedet skal være underlagt Norsk lov, og legges fram for jurisdiksjonen til domstolene i Norge.

9. Oppdateringer angående ansvarserklæring

Vi forbeholder oss retten til å gjøre eventuelle endringer og rettelser på denne beskjeden. Vennligst kom tilbake til denne siden fra tid til annen for å gjennomgå disse og nye tilleggsopplysninger.

10. Oppdateringer angående bruk av solarium i Norge

Informasjon på dette nettstedet som refererer direkte til Statens Strålevern's sider, kan være utdatert.

Vi vil oppdatere informasjonen på våre nettsider så snart vi oppdager utdaterte utsagn eller informasjon.

Alle registrerte brukere i vår database er pliktet til å lese igjennom Statens Strålevern's dokument "Dette bør du vite før du tar solarium" minimum hver 12. måned.

Du godtar at du har lest og forstått bruken av solarium i Norge ved å opprette brukerkonto på våres betalingssystemer og nettsider.

ABGPS lagrer datoen du opprettet brukeren din for å opprettholde Statens Strålvern's krav om at alle kunder som benytter seg av våre systemer, er pliktet til å lese igjennom Statens Strålevern's dokument "Dette bør du vite før du tar solarium" minst en gang i året.

ABGPS vil informere deg hver 12. måned om å lese igjennom det beskrevne dokumentet.

Når det har gått 12 måneder etter du leste igjennom det beskrevne dokumentet, vil det dukke opp en påminnelse om å lese igjennom dokumentet på betalingsmaskinen.

Du vil også få en notifikasjon på "min side" på dette nettstedet dersom du ikke har lest igjennom og godtatt det beskrevne dokumentet på betalingsmaskinen innen de siste 12 månedene.

11. Kontakt oss

Dersom du har spørsmål vedrørende innholdet på abgps.no, vennligst ta kontakt med:

Postadresse:

ABG Payment Systems AS

AB GRUPPEN

Nesoddbakken 13

3060 Svelvik - NORGE

Tlf: +47 45 26 03 59

Epost: post@abgps.no

Org. nr: 921325177MVA